อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

คำถามนี้เจอบ่อยมาก ผมยกตัวอย่างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยทั่วไปที่แต่ละยี่ห้อจำหน่ายจะระบุพิกัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังนี้

เช่น รุ่น C18 ของ Caterpillar ขนาด 550 เควีเอ 440 กิโลวัตต์ พิกัดแบบสำรองฉุกเฉิน (Standby Rating) หรือ 500 เควีเอ 400 กิโลวัตต์ พิกัดแบบต้นกำลัง (Prime Rating)
และ3456 ของ Caterpillar ขนาด 500 เควีเอ 400 กิโลวัตต์ พิกัดแบบสำรองฉุกเฉิน (Standby Rating) หรือ 455 เควีเอ 364 กิโลวัตต์ พิกัดแบบต้นกำลัง (Prime Rating)

จะสังเกตเห็นว่าพิกัดต้นกำลัง (Prime Rating) กับสำรองฉุกเฉิน (Standby Rating) ค่าเควีเอจะต่างกันอยู่ 10% คล้าย ๆ เป็นการเผื่อไว้ เนื่องจากเครื่องที่ใช้งานแบบต้นกำลัง (Prime) จะค่อนข้างทำงานหนักกว่าสำรองฉุกเฉิน (Standby) ดังนั้นจึงลดค่าพิกัดการเดินให้ต่ำลง

You missed