อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

การก่อปูนล้อมรอบจุดประสงค์เพื่อป้องกันน้ำมันที่รั่วออกจากถัง ไหลออกมาเปรอะเปื้อนห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้
ซึ่งในกรณีต้องการความปลอดภัยสูง ปริมาตรของการกักเก็บน้ำมันต้องสามารถรองรับน้ำมันได้มากกว่าความจุของถังน้ำมันประมาณสัก 10-20%
เช่น ถังน้ำมันขนาด 1000 ลิตร ต้องก่อปูนล้อมรอบให้สามารถรองรับน้ำมันปริมาตร 1100-1200 ลิตร เป็นต้น

แต่ในความเห็นของผมแล้ว เห็นว่าการก่อปูนล้อมรอบถังน้ำมันนั้นไม่มีความจำเป็นต้องทำ เพราะยากแก่การ Service และเนื่องจากการที่ถังน้ำมันจะรั่วไหลขนาดนั้นได้ก็น่าจะมาจากสาเหตุไม่กี่สาเหตุ เช่น ถังน้ำมันแตก (ไม่เคยเจอเลย), สวิตซ์ลูกลอยเสีย (โดยมากมักเกิดในช่วงการส่งมอบงานซึ่งผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย), มีคนมาเปิดวาลว์เล่น (คงไม่มีคนมีบอนขนาดนั้น) เป็นต้น

และมากกว่าร้อยละ 90 ของการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในประเทศไทย จะไม่มีการก่อปูนล้อมรอบถังน้ำมันครับ

You missed