อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

โดยปกติแล้วผู้ขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) จะเสนอราคาการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) มาตรฐาน คือเดินท่อไอเสีย (exhaust pipe) ความยาวไม่เกิน 6 เมตร ในกรณีที่ต้องมีการเดินท่อไอเสีย (exhaust pipe) ความยาวมากกว่า 6 เมตร หรือแนวการเดินท่อไอเสียมีการโค้ง การงอ การเลี้ยว มากกว่าปกติ จะต้องคำนวณค่า Backpressure ในแนวท่อไอเสีย ซึ่งโดยปกติผู้ขายจะต้องช่วย support ในการคำนวณค่าดังกล่าวไม่ให้เกินกว่าค่ามาตรฐานของเครื่อง มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการอั้นของไอเสียและมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) ได้

You missed