อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

แหล่งกำเนิดเสียงรบกวนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาจาก 6 ส่วนหลัก ๆ คือ
1. เสียงจากเครื่องยนต์ (Engine noise) เป็นสาเหตุหลัก อันเนื่องมาจากกระบวนการทาง mechanic และการเผาไหม้ (combustion) ซึ่งก่อให้เกิดเสียงอยู่ในช่วง 100-121 dBA ที่ระยะ 1 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องยนต์
2. เสียงจากพัดลมหม้อน้ำ (Cooling Fan noise) ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมผ่านเครื่องยนต์และหม้อน้ำด้วยความเร็วสูง ซึ่งก่อให้เกิดเสียงในช่วง 100-105 dBA ที่ระยะ 1 เมตร

3. เสียงจากชุดกำเนิดไฟฟ้า (Alternator noise) ซึ่งเกิดจากการที่ลมที่มาระบายความร้อนและการเสียดทาน ซึ่งก่อให้เกิดเสียงในช่วง 80-90 dBA ที่ระยะ 1 เมตร
4. เสียงจากการเหนี่ยวนำ (Induction noise) มีสาเหตุมาจากการ flutuations ของกระแสไฟฟ้าในขดลวดของชุดกำเนิดไฟฟ้า (alternator windings) ซึ่งก่อให้เกิดเสียงในช่วง 80-90 dB(A) ที่ระยะ 1 เมตร
5. ไอเสียเครื่องยนต์ (Engine exhaust) กรณีที่ไม่มีหม้อระงับ เสียงนี้จะอยู่ในช่วงระหว่าง 120-130 dB(A) หรืออาจจะมากกว่านี้ และโดยทั่วไปเสียงนี้สามารถลดลงได้อย่างน้อย 15 dB(A) โดยติดตั้งหม้อระงับเสียงมาตรฐาน
6. เสียงจากโครงสร้าง (Structural/mechanical noise) มีสาเหตุมาจากการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

by Dennis Aaberg

You missed