อังคาร. ก.ย. 26th, 2023
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 kVA ที่รีสอร์ท ในอียิปต์ (Egypt)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 kVA ที่รีสอร์ท ในอียิปต์ (Egypt)

 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเกิดจากการนำเอาเครื่องยนต์ดีเซล (diesel engine) มาประกอบกับชุดกำเนิดไฟฟ้า (alternator) เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยปกติเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลมักจะนำมาใช้ในบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ หรือใช้สำรองฉุกเฉินในกรณีที่ไฟหลวงดับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (portable diesel generator) จะมีขนาดประมาณ 1-10 kVA ซึ่งจะนำมาใช้จ่ายไฟตามสถานที่ก่อสร้าง, ในรถเคลื่อนที่ หรือใช้ตามบ้าน

You missed