อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัสดุ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552ภายในเวลา 09.00-14.00 นาฬิกา ตามเวลานาฬิกาของฝ่ายพัสดุ เป็นมาตรฐาน

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกันเวลา 14.00 นาฬิกา
จำหน่ายเอกสารสอบราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มชุดละ 107.-บาท(หนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
ผู้สนใจโปรดติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนจัดหาพัสดุงบทำการ ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298 โทร.0-2104-3140,0-2104-3144 ตั้งแต่วันที่18 พฤษภาคม 2552 ในเวลา 09.00 -15.30 น. เป็นต้นไป

You missed