อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

น่าภูมิใจครับสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย แต่ผมเห็นว่าน่าจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับ เครื่องออกกำลังกายก็จะ work มาก เพราะ ถ้ารอแต่น้ำฝน ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ ฝนจะตก และปริมาณน้ำฝนไม่สม่ำเสมอ แต่ถ้านำมาใช้กับการออกกำลังกายในแต่ละบ้าน สมมติที่บ้านมีสมาชิกสัก 3-4 คน ออกกำลังกายทุกวัน วันละ 30 นาที และก็นำพลังงานที่ได้มาเก็บไว้ (แต่ปัญหาคือพลังงานไฟฟ้าสามารถเก็บได้ยาก ต้องเก็บไว้ในแบตเตอรี่ หรืออาจนำพลังงานกลมาทำให้เป็นพลังงานศักย์ก่อน (เช่น ปั่นจักรยานนำน้ำขึ้นไปเก็บไว้ที่สูง แล้วค่อยปล่อยน้ำออกมาให้หมุนชุดกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น) ) ก็จะมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างสม่ำเสมอ แถมทำให้สุขภาพดีอีกด้วยนะ

จาก www.youtube.com

video

You missed