อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ สำหรับใช้ในราชการที่โรงพยาบาลบ่อทอบ จำนวน 1 รายการ

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 25 กันยายน 2552 ถึง 5 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2552 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3893-2457 ในวันและเวลาราชการ

You missed