อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง เปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,900 KVAจำนวน 6 เครื่อง ที่อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก (ครั้งที่ 2)

กำหนดยื่นสอบราคาจ้างในวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ถึง – ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สัญญา ฝ่ายโยธาและขนส่ง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 ธันวาคม 2552 เวลา 11.10 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 107.- บาท ได้ที่ ส่วนจัดซื้อจัดจ้างและสัญญา ฝ่ายโยธาและขนส่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อาคารบริหาร 1 ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-104-3659 , 02-104-3475 ในวันและเวลาราชการ

You missed