อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

เทศบาลเมืองเกาะสมุย มีความประสงค์จะประมูลซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 เควีเอ 400 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการพร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึง 1 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 5 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเกาะสมุย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2553 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7742-1765 ต่อ 124 ในวันและเวลาราชการ

You missed