อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องด้วยบริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด ได้ทำการย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ จากเดิม เลขที่ 1550 ชั้น 30 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ คือ

เลขที่ 2106 อาคารแฟนทรี 4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทร. 02-301 7500    แฟกซ์ 02-333 0995

ศูนย์บริการลูกค้าหลังการขาย โทร. 02-639 7000

ทั้งนี้เอกสารต่าง ๆ อาิทิ ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ ที่จะออกให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้ที่อยู่ใหม่ตามที่อยู่ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

 

You missed