อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

แท่นคอนกรีตสำหรับวางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างน้อยที่สุดด้านละ 10 เซนติเมตร เช่น ถ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร แท่นคอนกรีตควรจะมีขนาดกว้างอย่างน้อยที่สุด 120 เซนติเมตร ยาว 220 เซนติเมตร เป็นต้น ถ้าใหญ่กว่าด้านละ 30 เซนติเมตรจะดีมาก เพราะขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปบำรุงรักษา จะสามารถยืนวางเท้าข้างเครื่องได้อย่างสะดวก

You missed