Get Adobe Flash player

Cummins เปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่ รุ่น QSK95

QSK95

 

Cummins เพิ่งเปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่ คือรุ่น QSK95 เมื่อปลายปี 2014 ที่ผ่านมา ซึ่งเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ถูกนำมาประกอบเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins Power Generation ด้วย ทำให้ Range ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins Power Generation สูงขึ้น โดยจากเดิมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวใหญ่สุดของ Cummins Power Generation จะใช้เครื่องยนต์รุ่น QSK78 ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นC3300 D5 ที่มีกำลังการผลิต 3300kVA (Standby rating) แต่ QSK95 เมื่อนำประกอบเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำให้ capacity สูงขึ้นเป็นรุ่น C3750 D5 ที่มีกำลังการผลิตถึง 3750kVA (Standby rating) โดย Cummins ได้ให้ข้อมูลว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใหม่ จะช่วยประหยัดพื้นที่ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง, ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และที่สำคัญคือยังคงคุณสมบัติสำคัญเดิม คือ คงทน, ค่าบำรุงรักษาต่ำ, สามารถรับ step load 100% ได้ รวมถึงความเป็น Single Source (ชิ้นส่วนหลักทุกชิ้นผลิตโดย Cummins) อีกด้วย

ซึ่งนับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ใช้งานบางรายที่ไม่ต้องการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลาย ๆ เครื่องนำมา Synchronize กัน เพื่อให้ได้ capacity ตามต้องการ แต่สำหรับเรื่องราคาต้องลองสอบถามผู้ขายกันเอาเองนะครับ

บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เปลี่่ยนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องด้วยบริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด ได้ทำการย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ จากเดิม เลขที่ 1550 ชั้น 30 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ คือ

เลขที่ 2106 อาคารแฟนทรี 4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทร. 02-301 7500    แฟกซ์ 02-333 0995

ศูนย์บริการลูกค้าหลังการขาย โทร. 02-639 7000

ทั้งนี้เอกสารต่าง ๆ อาิทิ ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ ที่จะออกให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ให้ใช้ที่อยู่ใหม่ตามที่อยู่ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

 

Cummins Power Generation เปิดตัว Sizing Online

ก่อนอื่นขออธิบายก่อนครับว่าการ Sizing คือการคำนวณหาขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ซึ่งโดยปกติที่นิยมคำนวณกันนั้น ผมเห็นว่ามีหลัก ๆ อยู่ 2 วิธี คือ

1. คำนวณจากการหาค่า Load Average แล้วนำมาเลือกขนาด generator เช่น สมมติว่าคำนวณว่า Load Average = 70kVA ก็เลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100kVA

2. คำนวณโดยพิจารณาจาก Maximum Load ซึ่งจะพิจารณาเกี่ยวกับการสตาร์ทมอเตอร์ รวมทั้งลำดับการสตาร์ทของโหลดต่าง ๆ

ซึ่งการคำนวณทั้งสองแบบนั้นมีข้อเด่นกันคนละอย่าง ซึ่งในปัจจุบัน Cummins Power Generation ได้เปิดตัว Software ที่ช่วยในการ Sizing ขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยเปิดให้ใช้บริการได้แบบ Online โดยผ่านเว็บไซต์ https://powersuite.cummins.com

ซึ่งจะใช้การคำนวณในแบบที่สอง โดยการใส่โหลดต่างๆ ลงไป, โหลดที่ว่าอาจจะเป็นมอเตอร์, แสงสว่าง, UPS เป็นต้น นอกจากนั้นก็จะต้องใส่ลำดับการสตาร์ทก่อนหลัง ซึ่งเมื่อใส่ข้อมูลโหลดต่าง ๆ เรียบร้อย ก็กด Sizing ได้เลย หลังจากโปรแกรมก็จะทำการคำนวณและระบุว่าจะต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใด พร้อมกับมี report ที่สามารถปริ้นท์ออกมาดูได้ด้วย

ก็ลองนำไปใช้ดูนะครับ เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยคำนวณเลือกขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง

ที่มา: Cummins Power Generation, powersuite.cummins.com

จังหวัดเชียงรายประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ

จังหวัดเชียงรายประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน (ชั้น ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๔๒๔ หมู้ ๕ บ้านหนองยาว ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

จังหวัดเชียงรายจะแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ผู้ยื่นเอกสารแต่ละราย ให้ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นที่มีหลักฐานว่า ผู้ยื่นเอกสารรับทราบแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปงานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ๔๒๔ หมู่ ๕ ถนนเชียงราย – เทิง บ้านหนองยาว ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://cro.moph.go.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๑-๐๓๓๕-๗ ในวันและเวลาราชการ

จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mnrh.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๒-๕๑๔๕ ในวันและเวลาราชการ

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว กรมราชทัณฑ์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว กรมราชทัณฑ์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.cgd.go.th/wps/portal หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๒๔๓๐๕๑ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

โีรงพยาบาลดอนสัก สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง

โรงพยาบาลดอนสัก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงพยาบาลดอนสัก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันี่ 21 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงพยาบาลดอนสัก ในวันที่ 1 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเำิพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 077-371179 ในวันและเวลาราชการ

จังหวัดระยองมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง

จังหวัดระยองมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๖๖-๖๑๙๘ ในวันและเวลาราชการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 3 ชุด

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาเพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจ่ายฉุกเฉิน (Generators) จำนวน 3 Sets เพื่อใช้งานที่อาคาร 8 สำนักงานใหญ่

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารและแบบ สำหรับการเสนอราคาในราคาชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่แผนกรับจ่ายเงิน อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่และให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงเพื่อรับแบบได้ที่ศูนย์บริการงานจัดซื้อ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 ในเวลา 09.00- 12.00 น. และเวลา 13.00 ถึง 16.00 น. ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าแบบ ให้แก่ผู้ขอซื้อแบบไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กำหนดชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเปิดซองเสนอราคา ( 1 ) อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ รายละเอียด ติดต่อ คุณพนมนคร สิทธิรังษีนภา โทร. 0-2545-1350

กำหนดยื่นซองประกวดราคาพร้อมหลักประกันซองจำนวน 450,000.-บาท ( สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเปิดซองเสนอราคา ( 1 ) อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่

กำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเปิดซองเสนอราคา ( 1 ) อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ ให้ผู้มีอำนาจของนิติบุคคลหรือบุคคลที่เป็นผู้เสนอราคาหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้เสนอราคา ที่ได้รับพิจารณา ให้ผ่านการคัดเลือก ทางด้านเทคนิคทุกราย และมีอำนาจในการต่อรองราคามาพร้อมกันในวันเปิดซอง ดังกล่าว เพื่อรับทราบผลการ เปิดซองเสนอราคาและเข้าต่อรองราคากับคณะกรรมการ ฯ เปิดซองประกวดราคา ในกรณีที่ ผู้เสนอราคารายนั้นได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคารายใดไม่มาในวันนัดเปิดซองเสนอราคา บริษัทฯ จะถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้

บริษัท คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

(ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก คัมมิ่นส์)

เรียน       ท่านผู้จัดการ

                 บริษัทฯมีความยินดีขอเรียนให้ทราบว่า มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ชื่อของบริษัทฯจะเปลี่ยนจาก “บริษัท คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม จำกัด และ “Cummins Diethelm Limited” ในภาษาอังกฤษ เป็นชื่อดังต่อไปนี้ คือ

 บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

Cummins DKSH (Thailand) Limited            

                ทั้งนี้ ที่อยู่ สำนักงาน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ตลอดจนรายละเอียดอย่างอื่น ๆ ของบริษัทฯ มิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด  ดังนั้น จึงขอให้ท่านได้โปรดแก้ไขบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของท่าน และขอให้ท่านออกหนังสือ คำสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงิน สัญญา เช็ค และเอกสารทางการค้าอื่น ๆ ที่จะออกให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ในชื่อใหม่ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

                 บริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณที่ท่านได้ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและติดต่อธุรกิจจากท่านเช่นเดิมตลอดไป

                                                                                                 ขอแสดงความนับถือ

ติดต่อเรา

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ generatorthailand@yahoo.com

Cummins

Caterpillar

บทความล่าสุด

ปฏิทิน

ธันวาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Tag

ATS Caterpillar Diesel Generator Fixed Grill Generator Cummins Gravity Shutter ISO8528-1 Kohler Mobile Generator paralleling PMG shock load sync gen การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การออกแบบแท่นคอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก๊าซธรรมชาติ ขนาดของห้องกำเนิดไฟฟ้า จัดประมูลซื้อ จ้างเหมา ฉนวนกันความร้อน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ ท่อไอเสีย ท่าอากาศยานไทย บจก.คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม ประกวดราคาซื้อ ประมูลซื้อ พิกัดต้นกำลัง พิกัดสำรองฉุกเฉิน สถานที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สปริงรองแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สอบราคาจ้าง สอบราคาซื้อ หม้อระงับเสียงไอเสีย ห้องเก็บเสียง อัตราการกินน้ำมัน อัตราส่วนแรงม้าต่อกิโลวัตต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 60kW เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำฝน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลอยฟ้า โหลดเทียม

สถิติเว็บไซต์