Get Adobe Flash player

โรงพยาบาลวังน้ำเขียวสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์

 

โรงพยาบาลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 29 มีนาคม 2553 ถึง 19 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 255 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 255 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2553 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4446 5010-4 ต่อ 159,302 ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลเมืองเกาะสมุย ประมูลซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 เควีเอ 1 เครื่อง

เทศบาลเมืองเกาะสมุย มีความประสงค์จะประมูลซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 เควีเอ 400 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการพร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 เมษายน 2553 ถึง 1 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 5 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองเกาะสมุย งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2553 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7742-1765 ต่อ 124 ในวันและเวลาราชการ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 15 มีนาคม 2553 ถึง 24 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ ชั้น 5 สำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 14.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สำนักสนองงานพระราชดำริ อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ ชั้น 5 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2940 7342 ในวันและเวลาราชการ

   

ธ.ก.ส.ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15-20 กิโลวัตต์ จำนวน 37 เครื่อง และขนาด 25-28 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 มีนาคม 2553 ถึง 24 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องประกวดราคา กองจัดหาพัสดุ ธ.ก.ส. (นางเลิ้ง) เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ – มีนาคม 2553 เวลา – น.

               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ กองจัดหาพัสดุ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ baac.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-2800-180 ต่อ 3179 ในวันและเวลาราชการ

   

โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 เควีเอ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟ

โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อย 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟจำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 12 มีนาคม 2553 ถึง 23 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงพยาบาลขุขันธ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ จังหวัดศรีสะเกษ (โรงพยาบาลขุขันธ์) ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ khukhan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-630481-3 ต่อ 132

กรมทางหลวงสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง

กรมทางหลวง โดยกองการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการสอบราคา กองการพัสดุ กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.00 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ อาคาร 21 ฝ่ายจัดหา 1 กองการพัสดุ กรมทางหลวง ถนนพระรามที่6 เขตราชเทวี กรุงเทพมาหานคร ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2354-6533 ในวันและเวลาราชการ

Sound กับ Noise ต่างกันอย่างไร

มันแตกต่างในแง่ของคำนิยามเล็กน้อย (แต่ไม่น้อยเเหมือนกัน)

Sound จะหมายถึง เสียงที่คุณสามารถได้ยิน
Noise คือ เสียงที่คุณไม่ต้องการจะได้ยิน
หรืออาจกล่าวได้ว่า Noise เป็น Subset ของ Sound (โยงไปเรื่องคณิตศาสตร์ได้ไง)

วันนี้ผมอยากแชร์ความรู้เกี่ยวกับระดับความดังของเสียงที่เพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีแหล่งกำเนิดเสียงหลาย ๆ แหล่ง ซึ่งเป็นการคิดคำนวณแบบคร่าว ๆ โดยประมาณ ดังนี้

ซึ่งจากตาราง คอลัมน์ที่ 1 หมายถึง ระดับความดังของเสียงที่แตกต่างกันระหว่างแหล่งกำเนิดเสียง 2 แหล่ง

คอลัมน์ ที่ 2 แสดงถึงระดับความดังของเสียงที่เพิ่มขึ้นตามค่าความแตกต่างของระดับความดังของเสียง 2 แหล่ง

ตัวอย่าง เช่น มีแหล่งกำเนิดเสียง 2 แหล่ง โดยแหล่ง A มีระดับความดังเสียง 85 dBA และแหล่ง B มีระดับความดังของเสียง 87 dBA ซึ่งจะเห็นว่า ทั้งสองแหล่งมีระดับความดังของเสียงแตกต่างกัน = 87-85 = 2 dBA ซึ่งตรงกับแถวสีแดงที่วงไว้

ดังนั้น ระดับความดังของเสียงรวมจะเท่ากับ 87 (ระดับความดังสูงสุด ) +2 = 89 dBA เป็นต้น

หรือตัวอย่างที่สอง กรณีที่สถานที่ทำงานแห่งหนึ่งมีระดับความดังของเสียงอยู่ 95 dBA  และต่อมามีการเพิ่มเครื่องจักรเข้าไปในที่แห่งนี้ โดยตัวเครื่องจักรดังกล่าวเองสร้างระดับความดังของเสียงที่ 80dBA ซึ่งความแตกต่างของเสียงทั้งสองแหล่ง = 95-80 = 15 dBA (ซึ่งถ้าระดับความดังของเสียงแตกต่างกันตั้งแต่ 10 dBA ขึ้นไป ค่าระดับความดังของเสียงจะไม่เพิ่มขึ้น)

ดังนั้น ระดับความดังของเสียงรวมจะเท่ากับ 95 + 0 = 95 dBA นั่นคือระดับความดังของเสียงยังคงเท่ากับ 95 dBA เช่นเดิมครับ

(www.generatorthailand.com)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 19 มกราคม 2553 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ 11 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ 11 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4446 5010-4 ต่อ 159,302 ในวันและเวลาราชการ

คัมมิ่นส์ พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น ประกาศขึ้นราคาสินค้าปี 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไทยบิสิเนสนิวส์ พุธที่ 11 พฤศจิกายน 2009

มินนีอาโพลิส (บิสิเนส ไวร์) 10 พ.ย. 2552

คัมมิ่นส์ พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น (Cummins Power Generation Inc.) บริษัทในเครือคัมมิ่นส์ อิงค์ (NYSE: CMI) ประกาศขึ้นราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาด 6-2500 กิโลวัตต์ โดยราคาสินค้าจะปรับขึ้นระหว่าง 1.5-2% และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของคัมมิ่นส์ พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตพลังงานหลัก พลังงานสำรอง และพลังงานต่อเนื่อง ทั้งในเชิงพาณิชย์และในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการขึ้นราคาสินค้าครั้งนี้พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันในอุตสาหกรรม ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นและแนวโน้มตลาด

อย่างไรก็ตาม ราคาเฉลี่ยของระบบสวิตซ์ย้ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติและระบบคู่ขนานจะยังคงเท่าเดิมในปีหน้า โดยพิจารณาจากปัจจัยในอุตสาหกรรมและแนวโน้มตลาด นอกจากนั้นบริษัทยังประกาศว่าจะตรึงราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคไว้เท่าเดิมในปีหน้า โดยพิจารณาจากปัจจัยในอุตสาหกรรมผู้บริโภคและสภาพตลาด ทั้งนี้ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins Onan ถูกนำไปใช้ทั้งในยานพาหนะ สำหรับตั้งแคมป์หรือทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง ๆ รวมถึงในการเดินเรือ ในที่พักอาศัย ในรถโฆษณา และการใช้งานแบบพกพา หรือเคลื่อนที่อื่น ๆ

คัมมิ่นส์ อิงค์ เป็นผู้นำด้านพลังงานระดับโลกซึ่งทำธุรกิจครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับเครื่องยนต์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระบบเชื้อเพลิง ระบบควบคุม ระบบอากาศ ระบบกรอง ระบบปล่อยไอเสีย และระบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้า บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองโคลัมเบีย รัฐอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา และให้บริการลูกค้าในกว่า 190 ประเทศทั่วโลกผ่านเครือข่ายสำนักงาน 550 สาขา รวมถึงผู้แทนจำหน่ายในท้องถิ่นกว่า 5200 ราย บริษัทมีรายได้สุทธิ 755 ล้านดอลล่าร์ จากยอดขายรวม 1.43 หมื่นล้านดอลล่าร์ในปี 2551 ท่านที่สนใจสามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ cummins.com หรือ everytime.cummins.com หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สกอตต์ เมอร์ฟีย์ บริษัท คัมมิ่นส์ พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าตามที่มีการจำกัดความในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลในปี 2538 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) โดยประกอบด้วยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ ความหวัง ความเชื่อ และความตั้งใจในอนาคตของบริษัท ซึ่งผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจออกมาแตกต่างจากที่ได้คาดไว้ในแถลงการณ์ล่วงหน้าเนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่าง อาทิ สภาพเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเงินโดยทั่วไป, ความสัมพันธ์กับพนักงาน, มาตรการของรัฐบาล, การแข่งขันด้านราคา, ปัญหาด้านค่าใช้จ่าย รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่ทางบริษัทระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ สามารถดูข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดและภาพข่าวความคมชัดสูงได้ที่ cumminspr.robertscomm.com

ที่มา ryt9.com

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 ชุด

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด
เพื่อติดตั้งที่อาคาร 4 ชั้น G สำนักงานใหญ่

กำหนดยื่นประกวดราคาซื้อในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมเปิดซอง (1)
อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ และกำหนดเปิดซองในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประกวดราคาได้ในราคา 500 บาท ที่แผนกรับจ่ายเงิน อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ และนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงเพื่อรับแบบได้ที่ ศูนย์บริการงานจัดซื้ออาคาร 3 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 4-18 มกราคม 2553
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-545-3250 ติดต่อคุณธีรพล วรนุช ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อเรา

ติดต่อเว็บมาสเตอร์ได้ที่ generatorthailand@yahoo.com

Cummins

Caterpillar

บทความล่าสุด

ปฏิทิน

มิถุนายน 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Tag

ATS Caterpillar Diesel Generator Fixed Grill Generator Cummins Gravity Shutter ISO8528-1 Kohler Mobile Generator paralleling PMG shock load sync gen การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุม การทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การพิจารณาเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การออกแบบแท่นคอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก๊าซธรรมชาติ ขนาดของห้องกำเนิดไฟฟ้า จัดประมูลซื้อ จ้างเหมา ฉนวนกันความร้อน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ ท่อไอเสีย ท่าอากาศยานไทย บจก.คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม ประกวดราคาซื้อ ประมูลซื้อ พิกัดต้นกำลัง พิกัดสำรองฉุกเฉิน สถานที่ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สปริงรองแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สอบราคาจ้าง สอบราคาซื้อ หม้อระงับเสียงไอเสีย ห้องเก็บเสียง อัตราการกินน้ำมัน อัตราส่วนแรงม้าต่อกิโลวัตต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 60kW เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1250kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำฝน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ลอยฟ้า โหลดเทียม

สถิติเว็บไซต์