อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

บ่อยครั้งครับที่เวลาออกแบบตึกหรืออาคารในตอนแรก จะลืมเตรียมพื้นที่สำหรับห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเอาไว้ ทำให้ต้องมาหาพื้นที่สำหรับวางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทีหลัง ซึ่งขนาดของห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสมนั้น ก็เกี่ยวโยงกับความสะดวกในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยทั่วไปควรมีพื้นที่ว่างทั้งด้านข้างและด้านหลังเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประมาณ 1 เมตร (ยิ่งมีพื้นที่มากยิ่งดีครับ) เพื่อสะดวกในการ Service ภายหลัง แต่หากพื้นที่ไม่มีจริงๆ ก็ควรมีพื้นที่ว่างด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อยที่สุด 50 เซนติเมตร เพื่อให้คนสามารถเดินรอบเครื่องได้ครับ

You missed