อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

จากตอนที่แล้วเราพอทราบถึงการทดสอบโหลดเทียม (Dummy Load Test) ไปแล้ว ในความเห็นของผมถ้าท่านซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins จาก บจก.คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม หรือ Caterpillar จาก บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ ท่านไม่มีความจำเป็นต้องทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยโหลดเทียม (Dummy Load Test) เนื่องจากสินค้าจากบริษัทเหล่านี้ เป็นสินค้าที่ประกอบสำเร็จรูปมาจากโรงงานที่ต่างประเทศ มีการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาจากโรงงานแล้ว อีกทั้งเป็นบริษัทที่มั่นคง ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามานานไม่ต่ำกว่า 20 ปี และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากทั้งสองบริษัทนี้ก็มีการรับประกันอยู่แล้ว ดังนั้นหากเกิดปัญหาในระหว่างการรับประกันท่านก็สามารถให้ทางบริษัทเข้ามาดูแลท่านได้

You missed