อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ปกติแล้วระบบ sync จะเป็นระบบที่ค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน และมีราคาแพง โดยทั่วไปถ้าโหลดมาจาก 2 feeder 2 หม้อแปลง ควรจะแยกใช้ Gen 2 เครื่อง แยกกันจ่าย (โหลด emer แต่ละส่วนไม่มาเกี่ยวข้องกัน) อันนี้จะง่ายและประหยัดที่สุด แต่ในกรณีที่โหลดมาจาก feeder เดียว ผมก็ยังแนะนำว่าควรใช้ gen 1000 kVA เพียงตัวเดียวจ่ายโหลดเนื่องจากระบบไม่ซับซ้อน และราคาประหยัดกว่าใช้ gen 500kVA 2 เครื่อง Sync กัน เพราะถ้ามีระบบ sync เข้ามา ราคาตู้ sync ก็ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทแล้ว (เพราะฉะนั้นมักจะไม่เห็นเอาเครื่อง gen ขนาดเล็กมา sync กัน) เพราะเผลอ ๆ ราคาตู้ sync ใบเดียวยังแพงกว่าราคา gen อีกครับ

You missed