พฤหัส. มิ.ย. 8th, 2023

สำหรับวัสดุที่ใช้ในการหุ้มฉนวนกันความร้อนให้กับท่อไอเสียที่นิยมใช้กันก็จะมี 2 อย่างครับ คือ เป็น Rockwool กับ Calcium Silicate โดยมาตรฐานทั่วไปที่ผู้ขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจัดให้ก็จะเป็นชนิด Rockwool ครับ นอกจากสเปคจะระบุว่าให้ใช้ Calcium Silicate เท่านั้น ผู้ขายจึงจะจัดให้ครับ ถ้าถามในเรื่องของราคาแล้ว การหุ้มฉนวนกันความร้อนด้วย Calcium Silicate จะใช้ต้นทุนสูงกว่าครับ

You missed