พฤหัส. มิ.ย. 8th, 2023

ปกติแล้วอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Consumption) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) นั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณโหลดที่ใช้ โดยปกติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1000 เควีเอ จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 200 ลิตร ต่อชั่วโมง (เดินที่ 100% โหลด) แต่ถ้าเดินที่ 50% โหลด (500 เควีเอ) อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็จะประมาณ 100 ลิตร ต่อชั่วโมง เช่นเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 เควีเอ ถ้าเดินที่ 100% โหลด ก็จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเท่ากับ 100 ลิตร เช่นกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า ถ้าจ่ายโหลด 10 เควีเอ จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2 ลิตรต่อชั่วโมง (โดยประมาณ) ทุก Brand จะมีค่าอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใกล้เคียงกัน
ตัวอย่างการคำนวณ
ถ้าอยากทราบว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2000 เควีเอ เดิน 100% โหลดจะใช้น้ำมันเท่าไหร่? ก็สามารถนำค่า (2000/10) x 2 = 400 ลิตรต่อชั่วโมง เป็นต้น

ถ้าอยากทราบว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 เควีเอ เดิน 100% โหลดจะใช้น้ำมันเท่าไหร่? ก็สามารถนำค่า (150/10) x 2 = 30 ลิตรต่อชั่วโมง เป็นต้น

เพราะฉะนั้นเราจะได้สูตร อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง = (KVA/10) x2 = (KVA/5) ลิตรต่อชั่วโมง

You missed