อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 2x1000KVA พร้อมอาคารโรงคลุม ที่อาคาร Waste Water Treatment
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://bidding.airportthai.co.th/airportnew/bidding/tbidding/2009/6RH3-521023_bd.pdf

You missed