อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ซ่อมเรือตรวจการณ์ หมายเลข 539 ประจำ สถานีตำรวจน้ำ 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ซ่อมทำตัวเรือ จำนวน 10 รายการ
2. ซ่อมอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน 4 รายการ
3. ซ่อมเครื่องสุขภัณฑ์ประจำเรือ จำนวน 2 รายการ
4. ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ
5. ซ่อมเครื่องจักรใหญ่ จำนวน 4 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://view.gprocurement.go.th/01_procure/view_online_notice.php?id=284238&display_status=A

You missed