จันทร์. ธ.ค. 5th, 2022

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่ต่ำกว่า 100 KVA จำนวน 4 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://view.gprocurement.go.th/01_procure/view_online_notice.php?id=285432&display_status=A

You missed