อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ถึง 25 พฤษภาคม 2552 ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลราษีไศล และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 14.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลราษีไศล ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4568-1235-6 ต่อ 112 , 126 ในวันและเวลาราชการ

You missed