อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

จังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลเอราวัณ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าไปยังสถานที่กำหนด จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึง 19 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.30 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-865101 ต่อ 215 ในวันและเวลาราชการ

You missed