อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

โดยปกติแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Caterpillar จะประกอบสำเร็จรูปมาจากต่างประเทศ และนโยบายของ Caterpillar จะเน้นการขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประกอบสำเร็จทั้งชุด ดังนั้นในกรณีที่ต้องการซื้อเฉพาะเครื่องยนต์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Caterpillar หรือซื้อเฉพาะชุดกำเนิดไฟฟ้า (alternator) นั้น จะพบว่าเฉพาะราคาของเครื่องยนต์ Caterpillar อย่างเดียว หรือราคาเฉพาะ alternator จะใกล้เคียงกับราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดใหม่ทั้งชุด ซึ่งผมเคยสอบถามราคาดูแล้วก็เลยตัดสินใจยอมซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ทั้งชุดดีกว่า

You missed