พฤหัส. มิ.ย. 8th, 2023

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง สอบราคาจ้าง เปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่และบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 1,900 KVAจำนวน 6 เครื่อง ที่อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก

กำหนดยื่นสอบราคาจ้างในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ถึง – พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ฝ่ายโยธา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 11.10 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 107.- บาท ได้ที่ ฝ่ายโยธาและขนส่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ชั้น 4 อาคารบริหาร 1 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0298 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ /www.catprocurement.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-104-3659 , 02-104-3475 ในวันและเวลาราชการ

You missed