อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

หม้อระงับเสียง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Silencer บางทีเรียกว่า Muffler นั้น โดย Cummins จะแบ่งตามการใช้งาน 3 ชนิด คือ 1. ชนิดใช้กับอุตสาหกรรม (Industrial Type) 2. ชนิดใช้กับที่อยู่อาศัย (Residential Type) 3. ชนิดพิเศษ (Critical Type)
Caterpillar จะแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ 1. ชนิดใช้กับที่อยู่อาศัย (Residential Type) 2. ชนิดพิเศษ (Critical Type) 3. ชนิดพิเศษมาก ๆ (Supercritical Type)
Kohler แบ่งเป็น 4 ชนิด คือ 1. ชนิดใช้กับอุตสาหกรรม (Industrial Type)
2. ชนิดใช้กับที่อยู่อาศัย (Residential Type)
3. ชนิดพิเศษ (Critical Type) 4. ชนิดใช้กับโรงพยาบาล (Hospita Type)

ซึ่งหม้อระงับเสียง (Silencer) แต่ละชนิดจะมีความสามารถลดเสียงได้แตกต่างกันโดยชนิดที่ใช้กับอุตสาหกรรม (Industrial Type) จะลดเสียงได้น้อยที่สุด และชนิดพิเศษ (Critical Type) จะสามารถลดเสียงได้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ราคาของชนิดพิเศษ (Critical Type) ก็สูงที่สุดเช่นกัน โดยปกติหม้อระงับเสียง (Silencer) ที่จัดโดยตรงจากผู้ขายทั่วไปแล้วจะเป็นชนิดที่ใช้กับอุตสาหกรรม (Industrial Type) หรือใช้กับที่อยู่อาศัย (Residential Type) แต่ถ้าผู้ใช้งานต้องการหม้อระงับเสียงนอกจากเหนือจากนี้คงต้องเจรจาผู้ขายก่อน เนื่องจากหม้อระงับเสียง (Silencer) Critical type ต้องสั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ และมีราคาที่แพงกว่าหม้อระงับเสียงธรรมดาหลายเท่า อีกทั้งโดยปกติแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกือบ 100 % ในประเทศไทย จะเป็นการใช้งานแบบสำรองฉุกเฉิน (ใช้งานเฉพาะช่วงไฟดับ) และมีการทดลองเดินเครื่องเพียงอาทิตย์ละครั้ง ครั้งละ 10 นาที ดังนั้นการลงทุนดังกล่าวจึงไม่ค่อยที่จะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายเพิ่มสักเท่าไหร่ จึงไม่เป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

ข้อมูลจาก Installation Cummins, Caterpillar, Kohler 

You missed