อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ส่วนจัดหากลางที่ 1 ฝ่ายบริหารพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประมูลจ้าง จ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ชุมสายโทรศัพท์ บางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมรื้อถอนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดิม ติดตั้งใหม่ ณ ชุมสายโทรศัพท์ราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ จพพ.1/8/2552บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ต้องการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ชุมสายโทรศัพท์ บางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมรื้อถอนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเดิม ติดตั้งใหม่ ณ ชุมสายโทรศัพท์ราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ถึง 16 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องประกวดราคาอาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3000 บาท ได้ที่ ส่วนรับและจ่ายเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://tot3.tot.co.th/bid หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2505-6948 ในวันและเวลาราชการ

You missed