อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

หลังการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควรดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบรอยรั่วซึมของระบบน้ำหล่อเย็น รอยรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น

(2) ทำความสะอาดหม้อน้ำรังผึ้ง โดยปัดฝุ่นผง เศษวัสดุที่ติดตามแนวหม้อน้ำ

(3) ตรวจสอบข้อต่อส่งกำลังต่าง ๆ

(4) ตรวจสอบจุดต่อสายไฟต่าง ๆ

(5) ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ

(6) ตรวจสอบหารอยปริร้าวของสายพานฉุดใบพัด และสายพานต่าง ๆ

(7) ทำความสะอาดสถานที่และเครื่องยนต์ ตู้ควบคุม

(8) ตรวจดูระดับน้ำกลั่นในหม้อแบตเตอรี่ให้อยู่ในระดับ

(9) ไล่ความชื้นออกจากที่กรองน้ำมันเชื้อเพลิงทุก ๆ สัปดาห์ (ถ่ายน้ำทิ้งจากชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง)

(10) ตรวจสอบจดบันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

You missed