อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ด้วยฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ Mobile Generator จำนวน 12 เครื่อง-

กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย ในวันที่ 11 มิ.ย. 2552 ภายในเวลา 09.00 น. – 11.15 น. ตามเวลานาฬิกาของฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สายเป็นมาตรฐาน-

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 มิ.ย. 2552 เวลาประมาณ 11.30 น.

จำหน่ายรายละเอียดชุดละ 107.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้สนใจโปรดติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนธุรการรวมสื่อสารไร้สาย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย ศูนย์บริการลูกค้าชั้น 3 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298 โทร. 0-2104-4165, 0-2104-4795 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ในเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. เป็นต้นไป

You missed