อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

3. การทำความสะอาดแบตเตอรี่ ความชื้นที่ด้านบนของแบตเตอรี่จะสะสมฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก ถ้าไม่ทำความสะอาดตามระยะเวลา ฝุ่นผงเหล่านี้จะทำให้แบตเตอรี่ดิสชาร์จผ่านด้านบนของแบตเตอรี่ช้า ๆ วิธีที่ดีในการทำความสะอาดด้านบนของแบตเตอรี่ ให้ใช้โซดาเทลงรอบ ๆ ด้านบนแบตเตอรี่ ทิ้งไว้สักครู่ให้ฟองที่เกิดขึ้นหมดไป แล้วใช้น้ำสะอาดล้างอีกทีหนึ่ง จะลดลงตามลำดับเพื่อจำกัดตัวกัดกร่อนนี้ และให้เกิดการต่อกันที่ดี

4. การชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อพบว่าแบตเตอรี่ไฟหมดจะต้องนำไปชาร์จ ซึ่งการชาร์จมี 2 ชนิดคือ การชาร์จอย่างช้า ๆ และชาร์จอย่างเร็ว การชาร์จอย่างเร็วไม่สามารถทำให้แบตเตอรี่ได้รับประจุเต็มได้ ถ้าต้องการให้ได้รับประจุเต็มต้องชาร์จต่ออีก โดยชาร์จอย่างช้า ๆ ขณะชาร์จควรระมัดระวังประกายไฟในขณะที่ปลดสายคืบแบตเตอรี่ เนื่องจากขณะชาร์จจะเกิดก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อก๊าซดังกล่าวได้รับประกายไฟอาจระเบิดได้ น้ำยาในแบตเตอรี่อย่าให้ถูกผิวหนัง หากถูกน้ำยาควรรีบล้างน้ำทันที

You missed