อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นหรือยาวนั้นขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งการบำรุงรักษามีดังนี้
1. การเติมน้ำยา แบตเตอรี่ใหม่ เมื่อจะนำมาใช้ จะต้องเติมน้ำยา (electrolyte) โดยน้ำยาที่ใช้ในแบตเตอรี่เป็นส่วนผสมของกรดกำมะถัน (H2SO4) กับน้ำ (H2O) ซึ่งผสมกันด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้น้ำยาที่มีความถ่วงจำเพาะถูกต้อง การผสมกรดกำมะถันกับน้ำ จะต้องเทกรดลงในน้ำช้า ๆ แล้วใช้ไม้สะอาดกวนให้ส่วนผสมเข้ากันตลอดเวลาที่เทกรดลงในน้ำ ห้ามเทน้ำลงในกรดเป็นอันขาด การเติมน้ำยานี้จะเติมลงในแบตเตอรี่ใหม่ครั้งแรกเท่านั้นและเมื่อแบตเตอรี่ถูกนำไปใช้งานแล้ว จะไม่มีการเติมน้ำยาในระหว่างการใช้งานอีก แต่จะต้องเติมน้ำกลั่นในระหว่างการใช้งานแทนเพื่อรักษาระดับของน้ำยาในช่องเซลล์ของแบตเตอรี่แต่ละช่อง

2. การเติมน้ำกลั่น เป็นสิ่งจำเป็นในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ ซึ่งต้องเติมตามระยะเวลา เพื่อป้องกันระดับน้ำยาตกต่ำกว่าด้านบนของแผ่นธาตุและแผ่นกั้น เพราะถ้าปล่อยให้ต่ำกว่าระดับ จะทำให้แผ่นกั้นและแผ่นธาตุบางส่วนถูกกับอากาศทำให้ชำรุดเสียหายได้ จึงต้องเติมน้ำกลั่นตามระยะเวลาเพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปจากแบตเตอรี่ ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยา ระดับน้ำยาโดยปกติจะต้องอยู่เหนือแผ่นธาตุประมาณ 0.25-0.5 นิ้ว การเติมน้ำกลั่นมากเกินไป จะทำให้น้ำยากระฉอกออกมาและสูญเสียไป น้ำยาที่สูญเสียไป นอกจากความจุของแบตเตอรี่จะสูญเสียไปแล้ว ยังทำให้เกิดการกัดกร่อนโลหะหรือสิ่งอื่น ๆ ที่สัมผัสกับมัน โดยเฉพาะเครื่องยึดแบตเตอรี่ และสายเคเบิลจะเสียหายมาก

You missed