อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

โดยปกติเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองมักจะติดตั้งควบคู่กับระบบสวิตซ์สลับทางไฟฟ้าอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อเวลาไฟดับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะทำงานอัตโนมัติ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 8-15 วินาที จึงจะสามารถจ่ายไฟกลับคืนเข้าสู่ระบบได้ (ซึ่งเวลาดังกล่าวสามารถปรับตั้งได้) และหลังจากที่ไฟหลวงกลับคืนมาในระหว่างที่ transfer จะไฟ gen ไปไฟหลวง ไฟจะกระพริบ และ gen ก็จะเดินเครื่อง cool down ไปอีกประมาณ 5 นาที (เวลา cool down สามารถปรับได้เช่นกัน) แล้วเครื่อง gen ก็จะดับเองโดยอัตโนมัติครับ

You missed