พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,500,000บาท สำหรับโรงพยาบาลสวี

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ถึง 23 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.30เป็นต้นไป น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7753-1206 ในวันและเวลาราชการ

You missed