พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประมูลซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 60 กิโลวัตต์ จำนวน 33 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องเปิดซอง บริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2 ชั้น 4 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ – กรกฎาคม 2552

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,140.- บาท ได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-590-5315 ในวันและเวลาราชการ

You missed