อังคาร. ก.ย. 26th, 2023
หลังจากที่ผมได้เข้าร่วมงานสัมมนาที่บริษัท คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม จัดขึ้นที่โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซอย 5 วันนี้ ผมได้รับภาพจากทางคัมมิ่นส์ที่ส่งมาให้ทางอีเมล์ ซึ่งผมก็ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้ครับ
บรรยากาศแสดงผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาของคัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม
ภาพนี้เป็นภาพตอนเปิดงานโดยคุณอภิเชษฐ บรรลือนุชรี

คุณวรพจ อินชูโต แนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของคัมมิ่นส์


คุณสุวิชัย เดชะรัตนางกูร กล่าวถึงโรงงานของคัมมิ่นส์ทั่วโลก และเปิดตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใหม่

พักเบรคทานอาหารว่างพร้อมนำชมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใหม่ ในตู้ครอบเครื่องแบบเก็บเสียง


บรรยากาศตอนชมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นใหม่ติดเครื่องลองฟังความดังของเสียง


คุณอธิพล อินทรารุณ กล่าวถึงโปรแกรมคำนวณหาขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ Program Sizing Genset นั่นเอง

คุณพิพัฒน์ มณีรัตนประเสริฐ นำเสนอเกี่ยวกับอะไหล่ของคัมมิ่นส์ และชุดกรองดักน้ำจากน้ำมัน


เบรครับประทานอาหารกลางวัน แหม อันนี้ชอบมาก

หลังรับประทานก็ถึงคิวคุณแอนเดอร์สัน ลิม นำเสนอเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามมาตรฐานของ Cummins


แจกเอกสารและของที่ระลึกก่อนกลับ อันนี้ผมก็ช๊อบ ชอบครับ


ภาพทีมงานคัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม

ขอขอบคุณ คุณอภิเชษฐ บรรลือนุชรี ผู้เอื้อเฟื้อภาพถ่ายพร้อมรายละเอียดครับ

You missed