อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ศูนย์รักษาความปลอดภัย มีความประสงค์จะประมูลซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมชุดอุปกรณ์เชื่อมโยง จำนวน 1 ระบบ

– ราคากลางประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 2,527,000.-บาท

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 สิงหาคม 2552 ถึง 19 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. น. ถึง 11.00 น. น. ณ ห้องประชุม กอง 11 ศูนย์รักษาความปลอดภัย เลขที่ 17 ซอยรามอินทรา 2/1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 21 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 น. น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ แผนกพลาธิการ กอง 11 ศูนย์รักษาความปลอดภัย เลขที่ 17 ซอยรามอินทรา 2/1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.schq.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2971 5427 ในวันและเวลาราชการ

You missed