อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

จังหวัดชุมพร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลสวี วงเงินในการจัดซื้อ 1,500,000บาท

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 9 กันยายน 2552 ถึง 9 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30น. น. ถึง 16.00 น. น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 10.30น. น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ – หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077531206 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

You missed