พฤหัส. มิ.ย. 8th, 2023

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล “PERKINS” Model 1006 – 6 TG จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) 9 Units Nishinihon Generator (Alternator Complete) 80 KVA., 64 KW.,3 Phase, 380/220 V., 121.5 A., 50 Hz. Ball Bearing No.6313-2ZModel BET-100 (ตามรายการละเอียดของการรถไฟฯ)

กำหนดยื่นประกวดราคาซื้อในวันที่ 22 กันยายน 2552 ถึง 22 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องเปิดซองประกวดราคา ชั้น 2 อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตรองเมือง กรุงเทพ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 กันยายน 2552 เวลา 10.35 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ได้ที่ งานจัดจ้าง กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 ห้อง 213 อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2220-4669 หรือ 0-2220-4567 ต่อ 5152 ในวันและเวลาราชการ

You missed