อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ถึง 7 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายอำนวยการ 3 (พัสดุ) กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 3 (พัสดุ) กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2287 3101-10 ต่อ 2221 หรือหมายเลข 0 2287 3124 ในวันและเวลาราชการ

You missed