อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

โรงพยาบาลสตึก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 16 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสตึก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสตึก ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ – หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-681280 ต่อ 125 ในวันและเวลาราชการ

You missed