อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

กรมชลประทาน โดย สำนักงานก่อสร้าง 1 (โครงการปรับปรุงฯ ลำปาว) จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 100 กิโลโวลท์แอมป์ พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์ประกอบครบชุด ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ที่กรมชลประทานกำหนด จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 15 กิโลวัตต์ โวลท์แอมป์ พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์ประกอบครบชุด ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ที่กรมชลประทานกำหนด จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 4 กันยายน 2552 ถึง 14 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. น. ถึง 16.30 น. น. ณ งานพัสดุสำนักงานก่อสร้าง 1 (โครงการปรับปรุงฯ ลำปาว) ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ งานพัสดุสำนักงานก่อสร้าง 1 (โครงการปรับปรุงฯ ลำปาว) ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2552 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0- 4381-3874 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ

You missed