พฤหัส. มิ.ย. 8th, 2023

จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 KVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 4 กันยายน 2552 ถึง 28 กันยายน 2552 ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 15.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708 ถนนประสิทธิ์พัฒนา ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3472 3044-9 ต่อ 3106-7 ในวันและเวลาราชการ

You missed