อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประมูลซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 320 กิโลวัตต์ 400 เควีเอพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 15.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-2441-3 ต่อ 109-111 ในวันและเวลาราชการ

You missed