อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 8 กันยายน 2552 ถึง 17 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ – บาท ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 076-219330 ในวันและเวลาราชการ

You missed