พฤหัส. มิ.ย. 8th, 2023

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจ่ายฉุกเฉิน จำนวน 2 ชุด เพื่อติดตั้งที่อาคาร 4 ชั้น G สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย ฯกำหนดชี้แจงรายละเอียด ในวันที่ 13 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ แผนกซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการ อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ รายละเอียดติดต่อ คุณพลสันติ์ ภิญโญชวาลพงศ์ โทร. 0-2545-1353

กำหนดยื่นประกวดราคาซื้อในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมเปิดซอง (1) อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ได้ที่ แผนกรับจ่ายเงิน อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ และให้นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงเพื่อรับแบบได้ที่ศูนย์บริการงานจัดซื้อ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ ในเวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2545-3250 ติดต่อคุณธีรพล วรนุช ในวันและเวลาราชการ

You missed