พฤหัส. มิ.ย. 8th, 2023

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์ (ตามมาตรฐานคุณลักษณะของสำนักมาตรฐานงบประมาณ)

กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 14 กันยายน 2552 ถึง 29 กันยายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 10.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2552 สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 75-501 050-3 ในวันและเวลาราชการ

You missed