อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

ร่าง TOR ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15-18 กิโลวัตต์ จำนวน 12 เครื่อง และชนาด 25 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณเบื้องต้น 5,100,000 บาท

ผู้สนใจสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เพิ่มได้ที่ กองจัดหาพัสดุ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ (นางเลิ้ง) โทร. 02-280 0180 -3179

You missed