พฤหัส. มี.ค. 30th, 2023

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดที่กำหนดเป็นกิโลวัตต์ ขั้นต่ำ รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุด มีดังนี้
1. แผงสวิตช์ 1 อัน
2. โวลท์มิเตอร์ 1 อัน
3. แอมมิเตอร์ 1 อัน
4. หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด
5. สวิตช์ปิด – เปิด หลอดไฟ 1 อัน
6. คัตเอาต์ 1 อัน
7. ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
8. ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน
คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
1. ไฟ AC 380/220 โวลท์ ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลท์ ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ์
2. มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AUTOMATIC VOLTAGE REGULATION CONTROL) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงดังนี้- ไม่เกิน +2.5, – 2.5%
3. สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ ไฟฟ้า ที่มีค่า POWER FACTOR ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
4. ส่งกำลังขับโดยตรง (DIRECT COUPLING)
5. สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า
หมายเหตุ : 1. KVA. = 0.8 KW.จำนวน 1 เครื่อง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2552 โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0.10 ของค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตามสัญญาต่อวัน และการเบิกจ่ายแบ่งเป็น 1 งวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น แก่เทศบาลตำบลแจ้ห่มเรียบร้อยแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ในราคาชุดละ 600, 400 บาท ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5427 1595 ในวันและเวลาราชการ

You missed