อังคาร. ก.ย. 26th, 2023

สถานพยาบาล มก. มีความประสงค์จะประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 เควีเอ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
โดยการประกวดราคา ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึง 2 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี (อาคารสารนิเทศ 50 ปี) ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 300- บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี (อาคารสารนิเทศ 50 ปี) ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5790113 ต่อ 4307-9 ในวันและเวลาราชการ

You missed